Suomi vahvaksi suunnannäyttäjäksi Euroopassa!

Fishermansfriends – kopio (4)  

Henna Kajava, filosofian maisteri (maantiede), kaupungin- ja aluevaltuutettu

Olen maahanmuuttokriittinen vähäosaisten, tuotantoeläinten, luonnon, säästeliään talouspolitiikan ja kulttuurin ystävä. Olen Kansalaisen, Pt-median ja Oikea Median bloggari (myös Uudessa Suomessa). Aktivoiduin, kun minua pyydettiin puhumaan Rajat kiinni-miekkareihin ja suurmoskeijahankkeen uhatessa.

1. Kestävää mamupolitiikkaa!

Euroopan vastaanotettava vain oman maanosansa pakolaiset, yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden perusteet paljon nykyistä tiukemmiksi. Näin ulkomaista työvoimaa voidaan hankkia riskittömämmin yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Sosiaaliturva tottakai myös kansalaisuusperusteiseksi.

2. Pakkoruotsi historiaan!

Pakkoruotsi tuhlaa niukkenevia resursseja. Olemme tässä kansainvälinen anomalia. Pakkoruotsi pahentaa sukupuolten välisiä eroja koulumenestyksessä. Pakkoruotsi on turha taakka myös maahanmuuttajille.

RKP:n Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina af Hällström hävisi minulle väittelyn Länsiväylän yleisönosastolla pakkoruotsin säilyttämisestä. Faktat puhuvat harvinaisen selkeästi asian puolesta, jota suomalaiset ovat hartaasti toivoneet jo vuosikymmeniä. PS on ainoa puolue, joka vastustaa pakkoruotsia.

3. Ekopersuilussa on järkeä!

Luonnon monimuotoisuuden hupenemista on pyrittävä torjumaan. EU:n epäreiluihin ehtoihin ei tule kuitenkaan alistua, ja oma suvereniteetti on säilytettävä. Kemikaaleja on säänneltävä tiukemmin – mikä on näiden yhteys hedelmällisyyden romahdukseen? Suomen tulee ottaa EU:ssa johtajuus asiassa ja alkaa rohkeasti kieltää haitallisia kemikaaleja, kuten ftalaatteja, jotka ovat miesten hormonihäiriköitä.

Haluan vielä sanoa sinulle, että …

Koulutuksessa ja viisaudessa on hyvinvointimme perusta. Olen toiminut koulutuksen parissa monella taholla. Pakkoruotsi on saatava jo karistettua opetussuunnitelmasta. Inkluusio on järkeistettävä valtakunnallisesti. Oppitunteja jatkuvasti merkittävästi häiritsevät oppilaat on tunnistettava ja siirrettävä sujuvasti omille sope-luokilleen. Espoossa tätä vältellään ja Vantaalla sope-luokat on lopetettu. Toisinaan taas erityisluokille laitetaan oppilaita, jotka pärjäisivät paremmin tavallisilla luokilla.

Muita tärkeitä uudistuksia, joita koulutukseen tarvitaan nopealla aikataululla, mutta huolellisella valmistelulla ovat esimerkiksi luokalle jättämisen palauttaminen, jotta peruskoulusta ei enää pääse liian heikoilla jatko-opintovalmiuksilla, lukiolaisia stressaavan valintakoeuudistuksen peruuttaminen, haluttujen ja tarvittujen koulutuspaikkojen lisääminen Uudellemaalle – esimerkiksi lääkäreiden ja psykologien opintoihin.

Jos haittamaahanmuuttoa ei saada kuriin, koulutuksen rapautuminen jatkuu. Suomalaisten alhainen syntyvyys kiihdyttää kehitystä. Länsimaissa siittiötuotannon romauttaneet kemikaalit on kitkettävä.

Sain kuntavaaleissa vahvan luottamuksen 1184 äänellä. Olen ollut aktiivinen kaupunginvaltuutettu jokaisessa kokouksessa aina viime valtuustokaudelta lähtien, kun olin 1. varavaltuutettu. Olen pitänyt puheita ja/tai jättänyt aloitteita tai toivomuksia joka kokouksessa.

Jos tulen valituksi eduskuntaan, kuuntelen tasapuolisesti koko maan asukkaita ja käyn tarvittaessa paikan päällä. Eturyhmäpolitikointi on huonoa demokratiaa ja poliittiseen asemaan takertuminen tekee ihmisestä säälittävän.

Minulla on hyviä suhteita muihin puolueisiin, paitsi demareihin, jotka ovat pahin uhka hyvinvointivaltiolle. Kun meillä on yhteisiä tavoitteita muiden kanssa, meitä kuunnellaan paremmin.

 

 

—————————————————————————————————————————

(Esittelyni vuodelta 2021)

Hei!

Tästä voit lukea lyhyen esittelytekstini jälkeen ALUEVAALEISTA 2022 JA TAVOITTEISTANI ALUEVALTUUSTOSSA (pian taulukon jälkeen).

Olen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Espoossa ja valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja. Toimin myös kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varapuheenjohtajana. Sain kuntavaaleissa vahvan luottamuksen 1184 äänellä. Edellisellä valtuustokaudella toimin aktiivisesti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä jakaen syvän huoleni muiden lautakunnan jäsenten kanssa kouluja joka vuosi uhkaavista leikkauksista.

Puolueeseen liityin vuoden 2017  kuntavaalien alla, koska humanitaarinen maahanmuuttopolitiikkamme ei ole kestävää kehitystä taloudellisesti, eikä yhteiskunnallisesti. Kansainvälisesti arvostetun Pew Research Center -tutkimuslaitoksen mukaan Suomen ja koko Euroopan islamilaisen väestön osuus kohoaa hyvin nopeasti. Suomessa muslimeja on ennusteen mukaan 11, 4 % väestöstä v. 2050, jos emme ota enää lainkaan humanitaarisia muuttajia ja Ruotsissa vastaava osuus tulee olemaan 20,5 %. Jos taas jatkamme nykyistä humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa Suomen muslimiväestö on v. 2050 noussut jo 15 %:iin ja Ruotsin vastaavasti 30,6 %:iin. Lopulta Suomenkin pääuskonto on islam, ja maamme muuttuu sitä myöten muslimimaaksi.

Olin  jo viime valtuustokauden vaikuttamassa aktiivisesti valtuustossa koronan etäkokouksiin saakka. Oletkin saattanut nähdä paikallislehdessä tai Hesarissa pikku-uutisia tekemistäni aloitteista tai mielipidekirjoituksiani. Koulutukseltani olen filosofian maisteri maantieteestä, erikoistumisalanani kehitysmaat ja matkailu. Työkokemukseeni sisältyy mm. järjestötyötä, menestystä kaupallisella alalla sekä tämänhetkinen opetustyö peruskouluissa.

Päädyin politiikkaan kansalaisaktivismin jatkumona, mutta olen ollut aina vaikuttamishaluinen ja laaja-alaisesti kiinnostunut asioista. Tätä kuvastaa myös korkeakoulututkintoni maantieteestä, joka on laaja-alaisin kaikista aloista, joita korkeakouluissa voi opiskella. Olen pyrkinyt vaikuttamaan monenlaisin laillisin keinoin suomalaisten taakan kasvattamisen lopettamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Kulutan paljon aikaani myös kahteen hauskaan ja fiksuun poikaani hyvien elämän eväiden antamiseksi. He tuovat arvokasta sisältöä elämääni.

Seuraavaksi hieman ALUEVAALEISTA 2022 JA TAVOITTEISTANI ALUEVALTUUSTOSSA.

Tätä uutta hallintotasoahan eivät oppositiopuolueet halunneet. Se lisää kustannuksia ja antaa erityisesti keskustalle mahdollisuuden uusiin hillotolppiin maakunnissa . Poliitikkojen taso on jo politiikan alhaisen arvostuksen vuoksi muutenkin heikko ja nyt pitäisi löytää kyvykkäitä ihmisiä, joilla olisi riittävästi aikaa perehtyä asioihin vielä aluevaltuustoihin ja niiden lautakuntiin. Asiantuntijoiden mukaan sote-uudistus olisi voitu tehdä hyvin ilman uutta hallintotasoakin. Ehjää ei olisi tullut tässäkään tapauksessa heittää pois, vaan korjata nykymallia.

Täällä Länsi-Uudenmaan suurimmassa kaupungissa Espoossa kaupunginjohtaja ja me päättäjät olemme hyvin huolissamme, kuinka palvelut täällä n. 6000 uudella, etupäässä pienituloisella maahanmuuttajalla kasvavassa Espoossa saadaan ylläpidettyä nykyisen tasoisina, kun niin suuri osa verotuloista leikataan täältä pois. Velkaantumisen kanssa on suuret haasteet jo ilman sote-uudistustakin. Itseäni huolestuttaa eniten lasten hyvinvointi ja oppiminen kouluissa verotulojen leikkaamisen jälkeen. Palveluiden ennakoidusta heikentymisestä huolimatta verotaakka uhkaa kasvaa, sillä hallituspuolueet valmistelevat jo uutta maakuntaveroa.

Olen ratkaisukeskeinen ihminen ja pidän ideoinnista. Minulla on yleensä selkeä näkemys asiasta kuin asiasta, mutta lisätiedon valossa olen valmis myös muuttamaan kantaani. Seuraavassa on keskeisiä linjauksiani aluevaltuustoa varten. Lisää ajatuksiani löytyy aluevaaliflyeristäni, jonka julkaisen täällä viimeistään heti joulun jälkeen 27.12.

Hoitoon on päästävä sujuvasti hoitotakuuajalla, ettei sairaus pahene. Jos epäilee vakavaa sairautta, päivystykseen on päästävä heti selvittämään asiaa! Asiakkaan on saatava palveluseteli niin terveyden- kuin hammashuollossa, jos hoitotakuuaika ei toteudu. Sinä valitset, hoidetaanko diginä. Terveydenhuollon jonoja on lyhennettävä myös poistamalla terveysasemien & psykologipalveluiden tupla-ajat kielitaidottomilta.

Kotimaisia lääkäreitä on koulutettava riittävästi. Huonot on voitava vaihtaa potilasturvallisuuden vuoksi. Terveydenhuollon järjestämisessä hyvä malli on julkisen ja yksityisen puolen yhteistyö, jossa molemmat kirittävät toisiaan laadun parantamisessa ja kustannustehokkuudessa. Julkisen sektorin on houkuteltava työvoimaa työhyvinvointia parantamalla.

Kaikkein tärkeintä niin inhimillisesti kuin kustannusten kasvun hillitsemisen kannalta on sairauksien ennaltaehkäisy. Jokaisen on tärkeää huolehtia myös läheistensä terveydestä! Yli 65-vuotiaille terveystarkastukset tulee ottaa rutiiniksi. Jokaiselle suomalaiselle on myös järjestettävä asunto terveyden tueksi. Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet Suomen suurimmaksi terveysongelmaksi ohi sydän- ja verisuonitautien samalla, kun psykologeista on pulaa. Ennaltaehkäisy on tärkeintä myös mielenterveyspuolella. Tarvitaan uudenlaisia, edullisia, luovia ja yhteisöllisiä mielenterveyspalveluita. Kouluissa on luotava hyvä pohja nuorille elämän haasteista ja mielenterveysongelmista selviämiselle.

Ja tottakai Länsi-Uudenmaan kuntien asioihin on paneuduttava ja niitä kohdeltava tasapuolisesti. Minulla on perheenjäsenteni kautta myös sidoksia Vihtiin ja Hankoon, joissa olen viettänyt aikaa etenkin kesäisin.

(Alle säästetty kirjoitukseni viime kuntavaalien alla)


KUNTAVAALEISTA 2021 JA TAVOITTEISTANI KUNTAPOLITIIKASSA.

Kiitos sinulle, että tulit käymään kotisivuillani! Näin lähellä kuntavaaleja onkin motivoivaa kirjoitella myös tänne Facebookin ohella, jonne kirjoittelen lähes päivittäin.

Jotkut sanovat, että heitä kiinnostaa valtakunnan-, mutta ei kuntapolitiikka. Minuakin voisi sosiaalisen median päivitysteni perusteella syyttää liiasta valtakunnan politiikkaan painottumisesta. Kuitenkin valtakunnan tasolla asiat etenevät suututtavan hitaasti, korkeintaan pienin askelin – ja ottavatpa usein jopa takapakkia etenkin hallitusvaihdosten seurauksena. Uskon, että Espoo Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina voi toisaalta toimia monissa asioissa ketterästi muun Suomen edelläkävijänä ja pilotoida uudistuksia. Täytyy olla rohkea, ennakkoluuloton ja luova, jotta voi yrittää edistää kuntatasolla myös valtakunnan tason asioita. Tähän tulen pyrkimään, jos pääsen valtuustoon.

Toivottavasti et ole kurkkuasi myöten täynnä maahanmuuttopolitiikkaa, sillä aion seuraavalla valtuustokaudella keskittyä kuluvaa kautta määrätietoisemmin aiheeseen. Ensimmäisenä varavaltuutettuna olen toistaiseksi pyrkinyt enemmän luomaan myönteistä kuvaa perussuomalaisista muille puolueille ja näyttämään, kuinka monipuolisesti ja aktiivisesti perussuomalaisissa halutaan vaikuttaa asioihin laidasta toiseen. Olen pyrkinyt tuomaan esille, kuinka meillä on myös yhteistä viitekehystä muiden puolueiden kanssa, jotta nämä puolestaan omaksuisivat faktapohjaisen ja ennakkoluulottoman tavan pohtia Espoon kehitystä hurjan vieraskielisen väestönkasvun paineissa sekä tästä seuraavaa vääjäämätöntä tarvetta toimia sellaisen ulkomaalaisväestön kasvun hillitsemiseksi, joka ei kannattele kuntataloutta. Maahanmuuttoon liittyviä aloitteita ja toivomuksia olisi ollut myös aika turhaa tehdä valtuustossa nykyisellä kolmen-neljän valtuutetun joukolla, valtuuston ilmapiirin ollessa kokoomusta ja sinisiä myöten kehitysmaista virtaavaa maahanmuuttoa suosivaa. Todella toivon, että kuntavaalien jälkeen saamme enemmän vipuvoimaa valtuustoon, mutta se riippuu teistä äänestäjistä. Omaa lähipiiriä kannattaa herätellä aktiivisesti!

Haittamaahanmuutto ongelmineen on perusteltua nostaa asialistan kärkeen, koska se vie vauhdilla rahoituspohjaa julkisten palveluiden järjestämiseltä. Demarit, vihreät ja vasemmisto ovat aina haluamassa kaikkea kivaa valtuustossa, mutta samalla ne ovat raunioittamassa Espoon rahoituspohjaa ylläpitämällä massamaahanmuuttoa Suomeen yhdessä kokoomuksen kanssa. Massamaahanmuutto jakaa myös edelleen kansaa niin kauan kuin se jatkuu ja tämä vaikuttaa osaltaan jopa suomalaisten ja espoolaisten syntyvyyteen, koska jakolinja on varsin sukupuolittunut!

Maahanmuuttoon ja Espoon kasvuun liittyen kaavoitukseen puuttuminen on kiireellistä ennen kuin Espoon viihtyisyys ja luontoarvot pilataan. Terveyden sanotaan usein olevan ihmiselle tärkeintä, joten sitä on myös edistettävä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon keinoin paljon nykyistä yhtenäisemmin ja määrätietoisemmin. Espoon tulee pilotoida tähän liittyviä kokeiluja, jotka voidaan kopioida muualle Suomeen. Luin juuri esimerkiksi Harvardin professorin vinkit siitä, kuinka voi elää yli 100-vuotiaaksi. Miksi ei huolehdita, että tällaiset terveysohjeet saavuttavat kaikki suomalaiset ja pyritä edistämään niiden soveltamista? Moni suomalainen voisi omaksua niistä helposti ainakin joitakin ja lisätä samalla elämänlaatuaan. Toisaalta espoolaisten, suomalaisten ja yleensä eurooppalaisten miesten hedelmällisyys on jatkuvasti heikentynyt ja jos kehitys jatkuu edelleen, seuraukset ovat äärimmäisen vakavat. Mitä Espoo voi tehdä asian hyväksi? Ainakin neuvoloissa tulisi painokkaasti kertoa mahdollisista riskitekijöistä. Tutkimukseen on panostettava kunnolla asian selvittämiseksi. Kolmantena äärimmäisen tärkeänä terveyteen liittyvänä nostona, johon täytyy vihdoin puuttua tosissaan, on päihdeäitien päihteiden käytöllään vammauttamat lapset. Tällaisia FASD-lapsia syntyy vuosittain 2,5-kertainen määrä autismin kirjon lapsiin verrattuna, vaikka autismia pidetään yleisenä ja siitä puhutaan paljon nykyään. Naisen oikeuden omaan kehoonsa tulee olla täysin toissijaista verrattuna kohdussa kasvavan lapsen oikeuteen välttyä vammauttavilta päihteiltä. Espoossa tulee miettiä, kuinka tällaiset riskiryhmään kuuluvat naiset tavoitetaan ja saadaan tarvittaessa pakkohoitoon. Pakkohoidon mahdollistavan lainsäädännön saamiseksi voi Espoo kaupunkina vaikuttaa.

Lisäksi haluan puolustaa mm. lasten oikeuksia hyvään koulutukseen ja luontoarvojen sekä virkistysalueiden suojelua yhdessä muiden luonnon merkityksen ymmärtävien kuntavaikuttajien kanssa. Peruskoulutuksen ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, koska opettajat ovat jo nyt uupuneita ja suuri osa harkitsee alan vaihtoa. Monikulttuuriset ja erityisoppilailla inklusoidut opetusryhmät ovat aiempaa raskaampia opettaa. Velkaantuneen Espoon kiivas kasvu tulee valitettavasti johtamaan joka tapauksessa opetusryhmien kasvuun, jos sama kehitys jatkuu. Tästä on tullut selkeää viestiä. Toisaalta peruskoulutuksen tulisi toteutua mahdollisimman tasa-arvoisesti, joten etuoikeutettujen kielikylpypäivähoidoista ja -opetuksesta voitaisiin luopua. Koulujen erityispainotukset ovat asia erikseen, jos ne perustuvat lahjakkuuksien hiomiseen tai sellaiselle harrastuneisuudelle, josta ei saa etua jatko-opintoihin pyrkimisessä. Pakkoruotsin tulisi antaa tilaa muille kielille ja nykyistä laadukkaammalle kädentaitojen opetukselle. Paljon on ollut vääntöä myös Espoossa annettavasta kymmenien eri äidinkielten opetuksesta vieraskielisille. Ei ole tasa-arvoa, että vieraskieliset saavat ylimääräisiä opetustunteja oman äidinkielen opetuksena. Monikielisyydestä saa etua jatko-opintoihin pyrittäessä ja työelämässä. Tähän voidaan resurssoida vain siihen saakka, että vieraskieliset oppivat suomen kielen, koska oman äidinkielen opetus vaikuttaa tutkitusti myös suomen oppimiseen. Suurin epäkohta kuitenkin on, että vieraskieliset saavat korvata suomen kielen kokeen paljon helpommalla S2-kokeella ylioppilaskirjoituksissa, vaikka osaisivat suomea kantaväestön tasoisesti.

Luonnonsuojelu kuuluu itsestäänselvästi Suomen suojeluun. Olemme edelleen sidoksissa luonnon ekosysteemeihin ja luonto edistää tutkitusti myös mielenterveyttä. Etelä-Suomen metsistä vain noin 4% on suojeltuja, ja Espoossa lähes luonnontilaisia metsiä on poikkeuksellisen paljon. Nyt Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava ja kiivas rakentaminen uhkaavat eteläsuomalaista luontoa ja lajistoa. Olemme evoluutiossa kehittyneet ennen muuta luonnonympäristöön, joten luonto on sekä pidettävä lähellä asutusta lasten, vanhusten ja vammaisten helposti saavutettavana lähiluontona että suojeltava laajoja luontoalueita vaelteluun ja riittävän elintilan takaamiseksi metsäneläimille. Ilmastonmuutos on myös vakava ongelma, jonka torjumiseen Espoon on panostettava myönteisiä keinoja käyttäen sekä innovoiden.

Lopuksi vielä katuturvallisuudesta, jonka olen nostanut vaaliteemakseni myös muissa yhteyksissä. Tämä liittyy selkeästi maahanmuuttoon, joten on hyvä päättää kirjoitus alun teemaan, jolloin ”ympyrä sulkeutuu”. Viime aikoina on uutisoitu, kuinka monikulttuurisuus uhkaa kääntää myönteisen kehityksen katujen turvallisuudessa laskusuuntaan erityisesti nuorten kohdalla. Tulen kiinnittämään jatkossakin kehitykseen erityistä huomiota ja nostamaan asiaa valtuustossa voimakkaasti esille, jos kielteinen kehitys jatkuu. Jää nähtäväksi, toteutuuko tekemäni aloite Espoon katuturvallisuustilanteen raportoinnista valtuustolle neljännes- tai puolivuosittain. 19-vuotiaan, kaveriaan Kaivohuoneella puolustaneen, espoolaisen nuorukaisen raakaa, Lähi-idän maahantunkeutujien toimesta tekemää tappoa ei ole muuten vieläkään selvitetty. Tätä emme unohda.


… Tästä voit halutessasi jatkaa edellisiin eduskuntavaaleihin liittyvien tavoitteideni lukemista. Eduskuntavaaleissa sain 2 290 ääntä. Kiitos, jos osallistuit Suomen ja suomalaisuuden puolustamiseen jo tuolloin äänestämällä perussuomalaisia!

Minulle on tärkeää myös kansan mielipiteiden luotaaminen ja haluaisin suoria kansanäänestyksiä tärkeissä arvokysymyksissä. Kansanedustajan tulee olla ihmisten palvelija ja aina valmis putoamaan luottamustehtävästään. Itselleni suuri palkka ja julkisuus ovat enemmän rasitteita kuin tavoiteltavia asioita. Asioiden eteenpäin vieminen ja rohkeuden säilyttäminen ovat minulle tärkeintä, jos minut halutaan Arkadianmäelle. Olen käytettävissänne, mutta en tavoittele tässä uraa itselleni.

Olen kirjoitellut paljon lähinnä maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä blogikirjoituksia ja kutakuinkin samat kirjoitukset ovat luettavissa monissa eri medioissa. Voit tutustua niihin alla näkyvistä linkeistä. Ylläpidän myös korostetun asiallista Maahanmuuttokriittiset-ryhmää Facebookissa. Tervetuloa mukaan!

Blogikirjoituksiani  Uudessa Suomessa         Oikea Mediassa         Kansalaisessa

Olen aktiivinen myös Facebookissa (nyt käytössä oleva varatili). Tämä on kuitenkin päätilini. Poliitikkosivuani voi käydä tykkäämässä tästä.

Tekijä: Tavoitetila