politiikan tärkeitä teemoja

Kuukausi: helmikuu 2021

Perussuomalaisten Fb-ryhmiä poistettu vaalien alla

Entinen Maahanmuuttokriittiset- ja nykyinen Kansallismielinen-ryhmä, jossa olen toisena ylläpitäjänä on Facebookin toimesta laitettu pois siten, että se näkyy enää ylläpitäjille – ainakin toistaiseksi. Moni on saattanut ajatella, että on tullut ehkä poistetuksi ryhmästä, kun sitä ei enää näy.

Sain juuri kuulla, että Facebook on sulkenut myös Perussuomalainen Suomi -Facebook-ryhmän pari kuukautta sitten, eikä ylläpitäjien tutkintapyyntöön ole vastattu. Näin suuret somejätit nakertavat demokratiaa ja erityisesti koronan aikana, kun kampanjointi on siirtynyt korostetusti verkkoon kokoontumisrajoitusten vuoksi. Jopa valtamediat ovat olleet jo huolissaan somejättien kielteisestä vaikutuksesta demokratian toteutumisen kannalta.

Ajattelin, että syy Kansallismielinen-ryhmän poistamiseen näkyviltä olisivat ryhmään lähetetyt koronarokotuskriittiset postaukset, joihin puolestani itse suhtaudun kriittisesti. Tämä ei kuitenkaan ollut Facebookin ilmoittama syy, vaan jokin vanha, ISIS:iin liittyvä kuva. Ryhmän perustaja Roope Massinen on pyytänyt Facebookilta tilanteen tarkistusta, jotta se saataisiin takaisin toimintaan. Perussuomalainen Suomi-ryhmän kuukausia kestänyt sulku tekee turhiksi odotukset ryhmän palauttamiseksi ennen kuntavaaleja.

Facebook on poistanut pidempään ryhmään lähetettyjä sisältöjä lähes päivittäin. Tämä sisältöjen poistaminen alkoi äkisti ja yllättäen ehkä noin puoli vuotta sitten, mihin saakka ryhmä sai olla varsin rauhassa. Ryhmä perustettiin toukokuussa 2016.

Vaikuttaa siltä, että poliittinen vastapuoli ja tonennäköisesti näiden Suomeen tervetulleiksi toivottamat islamistit pommittavat ryhmää ilmiannoilla, koska nytkin ryhmän poistamisen syy oli tosiaan vanha ISIS-kuva, johon Fb:n botit eivät näin pitkällä viiveellä tietenkään reagoi. En ole nähnyt kuvaa, mutta se tuskin rikkoo Fb:n yhteisönormeja. Ilmeisesti Fb-ryhmiä onnistutaan kuitenkin sabotoimaan joukkovoimalla.

Käsittääkseni Kansallismielinen -Faceryhmä oli jäsenmäärältään suurin, julkinen kansallismielisten Facebook-ryhmä 9,3 tuhannella jäsenellään. Muut, aiemmin myös julkiset ryhmät on ilmeisesti muutettu jo yksityisiksi sabotointiuhkan vuoksi. Facebook on poistanut niitä yllättäen kokonaan silloin, kun ne olivat vielä julkisia. Suurella, kohdistetulla ilmiantojen määrällä Facebook saadaan poistamaan ilmeisesti lähes minkä tahansa ryhmän tai sisällön.

Jos olet joskus tullut itse poistetuksi tästä Facebook-ryhmästä, niin minä olen poistanut jäseniä sieltä hyvin harvoin. Minulla ei ole valitettavasti ollut aikaa seurata keskusteluketjuja kuin satunnaisesti. Koska suuri työmäärä on jäänyt paljolti ryhmän perustajan harteille, kynnys poistaa jäseniä on saattanut olla välillä matala, jotta ryhmä ei vaarannu. Virheitäkin on voinut tapahtua.

 

PS tolkun ääneksi kokoomuksen sosiaaliturvan polkemisessa

Kokoomuksen Kai Mykkänen kertoi Hesarissa 6.2. kokoomuksen keinoista lisätä työpaikkoja sosiaaliturvan leikkauksilla. On selvää, että punavihreä rahan jakaminen on kestämätöntä, mutta kokoomus edustaa toista äärilaitaa. Kai Mykkänen ilmoitti, että kokoomus haluaa leikata mm. työttömyysturvaa, asumistukea ja tomeentulotukea. Suomi on kuitenkin saanut EU:n komitealta jo huomautuksia perusturvan liian alhaisesta tasosta. Miten siis kokoomuksen aikeet sopivat yhteen sen kannattaman EU:n linjausten kanssa?

Kokoomukselta on todella röyhkeää vaatia työttömyysturvan heikentämistä muilta osin kuin parempitasoisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta. Jos mielekästä työtä löytyisi yhteiskunnassa kaikille työkykyisille, kokoomuksen vaatimus olisi hyväksyttävissä. Näin ei kuitenkaan ole, koska vaikka avoimia työpaikkoja on paljon, niiden koulutusvaatimukset eivät usein kohtaa työttömien koulutuksen kanssa. Uudelleenkouluttautuminen vie aikaa ja rahaa, ja moniin oppilaitoksiin on vanhempana vaikea päästä sisään.

Kannustinloukuista päästään eroon kokoomuksen ehdottaman perusturvan alentamisen sijaan nostamalla matalimpia palkkatuloja kokopäivätyöstä. Kysynnän ja tarjonnan laki tekee korjausliikkeen itsestään, kunhan kokoomus lopettaa halpatyövoiman tuonnin köyhistä maista. Tiedämme, millaiset valtavat ihmismassat ovat halukkaita muuttamaan Eurooppaan kyselytutkimusten mukaan – esimerkiksi pelkästään afrikkalaisista lähes kuudennes. Ja kokoomushan ei halua ainoastaan vastata yritysten työvoiman tarpeeseen, vaan se haluaa nimenomaan halpatyövoimaa, koska se haluaa lakkauttaa työvoiman tarveharkinnan. Työttömien reservi kasvaa, kun köyhistä maista tulleet jättävät raskaat työnsä, kunhan ovat saaneet pysyvät oleskeluluvat.

Siinä kokoomus on oikeassa, että toimeentulotuen harkinnanvaraisen osuuden myöntämisperusteita tulisi tiukentaa vähintään siksi, että tukien saajien epätasa-arvoinen kohtelu loppuisi sekä turvapaikanhakijoina tulleiden piloille hemmottelu. Myös toimeentulotuen omavastuun palauttaminen voisi olla järkevää, koska se pienentäisi vuokraan myönnettävää tukea. Tällöin sosiaalituilla elävillä maahanmuuttajilla ei olisi välttämättä varaa enää kansoittaa ruuhkautuvaa pääkaupunkiseutua nykyisissä määrin. Monilta saattaisivat silloin jopa kadota halut hakeutua Suomeen turvaa etsimään, jos joutuisivat asumaan etäämmällä etnisestä yhteisöstään.

Kokoomuksessa kaavaillaan myös asumistuen rukkaamista. Asumistuet tosiaan nostavat vuokrien tasoa korkeammiksi, joten tätä vaihtoehtoa voisi myös tutkia. Sen sijaan toinen hyvin töykeä ehdotus kokoomukselta on eläkekertymän leikkaaminen eläkettä edeltävän työttömyyden ajalta. Ihminen ei yleensä voi vaikuttaa siihen, joutuuko työttömäksi. Heittäytyminen työttömäksi tahallaan on jo nykyisellään tehty aika kannattamattomaksi. Moni joutuu työttömäksi juuri ennen eläkeikää ja silloin on käytännössä mahdotonta enää saada töitä. Miksi kokoomus haluaa rangaista juuri näitä epäonnisia ihmisiä?

Kokoomuksen tulisi pyrkiä ennemmin hyvään vanhuuteen kaikille, mikä edellyttäisi eläikkeiden riittävää tasoa kaikilla. Eikö se kuulostaisi oikeudenmukaisemmalta, kun vanhuus sairauksineen ja niiden aiheuttamine kuluineen on kuitenkin monelle elämän haasteellisinta aikaa? Eläkeiässä on ehditty jo palkkatuloilla hankkia omaisuutta, joten hyvin suurille eläketuloille ei siinä vaiheessa ole enää tarvetta. Ne vain siirtyvät helposti jälkipolvien perinnöksi. Niinpä suuria ennemmin, kuin pieniä eläkkeitä tulisi leikata.

Mykkäsen ja kokoomuksen ajattelumallit ovat hyvin populistisia ja pinnallisia. Mykkäsen kokoomuksessa ajatellaan, että heidän keskimäärin hyvätuloiset äänestäjänsä haluavat lähinnä lisää rahaa veronkevennysten muodossa ja ovat näitä lupailemassa omasta puolestaan. Veronkevennyksistä syntyisi kokoomuksen mielikuvissa optimismin kierre, josta syntyisi työpaikkoja. Mykkänen selittää, että tämä on osin psykologiaa. Kokoomuksen psykologisiin, myötäelämisen kykyihin – saati elämänviisauksiin – ei ole kuitenkaan luottaminen. Missäpä elämänviisauskirjallisuudessa ei varoiteltaisi rahan perässä juoksemisesta. Kuinka monet kerrat sitä saakaan lukea ihmisistä, joiden elämänarvot menevät äkisti uusiksi elämän suuressa kriisissä. Silloin muut arvot nousevat materian tavoittelemisen edelle.

Yrittäjäksi ryhtymiseen motivoi varmasti eniten työn mielekkääksi kokeminen, eikä raha. Riittävä tulotaso on tärkeää, mutta yritystä tuskin perustetaan veroasteen laskemisen innoittamana. Hyvä liikeidea ja yrittämiselle suotuisat puitteet varmasti ratkaisevat. Esimerkiksi korkeakoulutetuille opiskelijayrittäjille oli tärkeintä tutkimuksen mukaan juuri työn mielekkyys, eikä raha.

Moni kokoomuslainen Audi-mies onkin muuttunut mersupersuksi kokoomuslaisen ontuvan psykologian seurauksena. Kovatuloisetkin nimittäin ajattelevat toki jälkipolviensa tulevaisuutta, ja vain osa sortuu kaipaamaan veronalennuksia, kun Suomelle on kasaantumassa velkaa jälkipolvien maksettavaksi hirvittävä taakka. Monet kovatuloiset haluavat tässä tilanteessa ennen kaikkea perussuomalaisten ajamaa kulukuuria. Kokoomuslaiset ovat tunnetusti ylioptimistisia ja ahnaita suurille ja näyttäville investoinneille kovinakin aikoina. Iltis uutisoikin eilen, kuinka Yli 6 000 euroa ansaitsevat kannattavat vahvasti perussuomalaisia.

Perussuomalaiset on puolue, joka yhdistää kansaa. Suomalaisista huolta kantava puolue on paras vaihtoehto niin köyhälle kuin rikkaallekin – etenkin jälkipolviemme tulevaisuutta ajatellen.


(Julkaistu mm. PS:n blogissa 14.2.)

Espoon kasvulle on asetettava rajat

Länsiväylä 6.-7.2.2021

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén