politiikan tärkeitä teemoja

Kuukausi: marraskuu 2021

Valtuustokysymykselläni nuorten vakavan rikollisuuden torjunnasta oli kivinen tie

Maanantaina valtuuston kokouksessa jättämälläni valtuustokysymyksellä nuorten ryöstö- ja väkivaltarikollisuuden torjunnasta Espoossa oli pitkä ja kivinen tie. Muut puolueethan eivät allekirjoittaneet sitä viimeistä edellisessä kokouksessa, kun tarjosin sitä kokousjärjestelmän kautta.

Koska aihe kuitenkin on mielestäni poikkeuksellisen tärkeä ja olen erityisen kiinnostunut vastauksesta, jonka tuottavat toivoakseni kysymysteni perusteella poikkeuksellisen useat tahot, lähdin vielä pyytämään allekirjoituksia perinteisellä menetelmällä paperia kierrättäen. Näinkään asia ei olisi mennyt maaliin ilman itselleni vierasta tyrkytysmentaliteettia.

Sain kuitenkin ruuvia kiristämällä tarvitut allekirjoitukset. Kristilliset ovat yleensä allekirjoittaneet hyvin aloitteitani, mutta tämä oli heidän mielestään ”maahanmuuttokriittinen”, eikä siksi heidän allekirjoitettavissa. Yllättäen RKP pelasti tilanteen. Tuli verkostoiduttua myös Liike Nyt:in kanssa, jossa PS:ään suhtaudutaan myönteisesti. (Yksi allekirjoittajista halusi allekirjoituksensa peitettäväksi, joten peitin nuo jälkikäteen kuvasta.)

Valtuustoaloitteeni vaaranpaikasta, kun jalankulkijalle ja autoilijalle palaa vihreä samaan aikaan

Valtuustoaloitteeni suojateiden turvallisuuden parantamiseksi kääntyvän liikenteen risteyksissä on menossa KH:n käsiteltäväksi. Se uupui pari nimeä, jotta olisi tullut käsiteltäväksi myös valtuustoon. Vastaus on kuitenkin mielenkiintoinen. Liikenneturvallisuus on kehittynyt Espoossa hyvään suuntaan väestönkasvusta huolimatta. En kyllä ymmärtänyt, miksi vastauksessa puhutaan jalankulkijoiden ja saman suunnan ajoneuvojen samanaikaisesta vihreästä valosta, kun aloitteessa on kyse jalankulkijoiden ja risteävän ajoneuvoliikenteen samanaikaisesta vihreästä valosta. Oheisessa linkissä vastaus aloitteeseeni ja sen jälkeen siteerauksia sen kiinnostavimmista kohdista:
”Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt yli 70 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2020. Samaan aikaan kaupungin asukas- ja automäärät ovat kasvaneet runsaasti. Espoossa tapahtuu liikenneonnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna hyvin vähän – noin 67 prosenttia vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.”
”Liikennevalosuunnittelun vakioitu tapa on, että suojatien vihreä valo syttyy yhden sekunnin ennen saman suuntaisen moottoriajoneuvoliikenteen vihreän alkamista. Jos kohteessa on paljon jalankulkijoita, ja etenkin lapsia, silloin liikennevalot ohjelmoidaan usein siten, että jalankulkijat saavat vihreän valon jo kolme sekuntia ennen ajoneuvoja. Tässä tilanteessa jalankulkijat ehtivät kävelemään paljon pidemmälle suojatiellä, ennen kuin autoilijat pääsevät liikkeelle. Tällöin autoilijoilla on hyvin aikaa huomata tietä ylittävät jalankulkijat.
Jalankulkijoiden ja saman suunnan ajoneuvojen samanaikainen vihreä valo on vakiintunut tapa liikenteenohjauksessa liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Näiden vihreiden vaiheiden jakaminen eri vaiheisiin lisäisi liikenteen kiertoaikaa ja sen seurauksena riskinottoa ja punaisia päin ajamista. Eritystapauksissa moottoriajoneuvoliikenne voidaan ohjata erillisellä nuolivalolla, jolloin jalankulkijoille näytetään punaista. On kuitenkin kaikkien etu, että eri risteysten liikennevalojen toimintalogiikka on mahdollisimman samanlainen toisiinsa nähden. Tällöin valojen toiminta on ennakoitavaa, joka minimoi riskiä vaaratilanteille. Riskejä pyritään minimoimaan myös katuympäristön suunnittelulla ja liikenneohjauslaitteiden sijoittelulla.”
(Julkaistu Facebookissa 13.11.2021)

Ensimmäinen KH:n kokoukseni – en löytänyt Marimekon talolle puolustajia

Eilen ensimmäinen osallistuminen Espoon kaupunginhallituksen kokoukseen. Se olikin sopivasti eka läsnäkokous KH:n jäsenillä. Kahtena ekana vuonna olen vara- ja loput varsinainen jäsen. Jouduin äänestyttämään puolet kokouksen äänestyksistä, koska taas oli maahanmuuttoon liittyvää asiaa, johon piti puuttua. Kuvassa näkyy toinen asioista. Toinen oli pienempi, mutta periaatteellinen asia, joka koski Espoon jatkuvaa tapaa korostaa hunnutettuja tyttöjä julkaisuissaan. Äänestysten lopputulos oli selvä jo ennen äänestyksiä.

KH:n elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokous oli aamupäivällä ja sekin oli poikkeuksellisen pitkä. Siellä yritin saada Tapiolan kulttuurikeskuksen Tapionaukion Marimekko-talon säilytettyä, koska arkkitehti Arto Sipinen suunnitteli sen pariksi kulttuurikeskukselle. Ainoastaan PS äänesti kuitenkin säilyttämisen puolesta. Tilalle halutaan rakentaa ilmeisesti hotelli.

Muita nostoja KH:n ja EKY:n kokouksista: Datakeskuksen asemakaavoitus Oittaalle. Tein esityksen asian jättämisestä pöydälle, koska selvitystä vaihtoehtoisista sijaintipaikoista vaihtoehtoiskustannuksineen ei ole saatu. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu. Puolueet vaikuttavat yksimielisiltä hankkeen suhteen. EKY:ssa kuumin asia oli rantaravintola-kahviloiden rakentaminen Haukilahteen ja Soukkaan. Soukasta ei tullut asukkaiden valituksia ja asia hyväksyttiin, mutta Toppelundista tuli enemmänkin. Asia jätettiin pöydälle, jotta saadaan vielä lisätietoja. Minua kiinnostaa lähinnä löytyykö parempia sijaintipaikkoja kuin rantametsä päiväkodin vieressä.

Espoon väestönkasvu on kestoaihe kokouksissa. Saimme taas esittelyn, jossa kerrottiin, kuinka nopeasti Espoon vieraskielisen väestön osuus on kasvanut neljästä prosentista 22 %:in samalla, kun vieraskielisten työttömyysaste on yleiseen työttömyysasteeseen nähden 2,3-kertainen.

(Julkaistu Facebookissa 2.11.2021)

Hyviä ja huonoja uutisia valtuuston aloittaessa livenä jälleen

Eilen oli ensimmäinen valtuuston live-kokous sitten koronarajoitusten. Noin kolmannes valtuutetuista oli uusia, joten liekö siitä johtui, että koin suhtautumisen valtuustoryhmäämme kohtaan aiempaa kielteisempänä. Esimerkiksi nuorisorikollisten parissa työskentelevän kanssa yhteistyössä laatimaani valtuustokysymystä nuorten ryöstö- ja väkivaltarikollisuuden torjunnasta Espoossa eivät allekirjoittaneet muut kuin oman valtuustoryhmämme jäsenet. Vastaavaa ei ole niiden kolmen vuoden aikana sattunut, joiden aikana tein edellisellä valtuustokaudella paljon valtuustoaloitteita, -kysymyksiä ja -toivomuksia. Valtuustokysymykseni ei edes kohdistunut sanallisesti maahanmuuttajiin. Jos valtuustokysymykseni olisi ollut muiden valtuustoryhmien jäsenten mielestä jotenkin huonosti laadittu, olisi siitä voinut antaa palautetta, koska lähetin sen viikkoa ennen kokousta kaikille. Lisäksi, jos aihe on tärkeä ja siinä kuitenkin oli kiistämättä tärkeitä kysymyksiä, se olisi allekirjoitettu. Minulle soitti myös eräs demari, joka kertoi pitävänsä valtuustokysymystäni tärkeänä. Hänkään ei silti allekirjoittanut aloitetta. Valtuustoryhmät olivat selvästi päättäneet ryhmäpäätöksin olla allekirjoittamatta puolueidensa kannalta kiusallista, haittamaahanmuutosta tietoa tuottavaa aloitetta, joka olisi syönyt pohjaa näiden ajamalta monikulttuurisuuspolitiikalta.

Alla linkki eiliseen kokoukseen, jossa valtuutetut toistelevat toinen toistaan samanlaisempia, ympäripyöreitä, hyviä asioita uudesta Espoo-tarinasta eli strategiasta, kun muut puolueet, paitsi PS ovat siinä osallisina. Ehdotin kokouksen jälkeen valtuuston puheenjohtajalle, että valtuutettuja evästettäisiin pitämään ytimekkäämpiä puheita. Valtuutetut eivät selvästi huomioi ja empatisoi muita, kun eivät säästä heitä pitkiltä, turhanpäiväisiltä puheilta ja puhu vaan, kun heillä on uusia näkökulmia tai ideoita tarjottavana. https://www.mediaserver.fi/live/espoo?fbclid=IwAR1ctLOTDTgkkwbl5kJ4GtRVeDHx3MbeGeq-CUSBvnktO4LFqGA9pvOmj6w

Oma pääpuheeni näkyy kohdasta 4:33:00. Aiemmin pidän toisenkin, paikan päällä kyhätyn puheenpätkän, mutta siinä puhun vahingossa monikulttuurisesta Espoosta, vaikka piti sanoa monikeskuksinen Espoo. Vähän harmittaa ja nolottaa. 🙂

Myönteisenä asiana mainittakoon, että Espoo-strategiaan oli jätetty ryhmämme irtaantumisesta huolimatta muutama tärkeä ehdotukseni – Espoo palautetaan jälleen Suomen turvallisimmaksi kaupungiksi, maahanmuuttajien houkuttelun sijaan siinä puhutaan osaajaperusteisesta maahanmuutosta ja kolmanneksi yksityisautoilu asetetaan tasavertaiseen asemaan muiden liikkumismuotojen kanssa.

Kuvassa istun uuden valtuustotoverini Jiri Kerosen kanssa, joka huomautti useista puolueista heti alkuunsa tulleisiin piikittelyihin rasismista, että valtuutetut eivät selvästikään ymmärrä, mitä rasismi oikeasti tarkoittaa.

(Julkaistu Facebookissa 26.10.2021)

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén