Lansivayla 25.8.2018

Olen pyrkinyt herättelemään ja muistuttamaan valtuutettuja rohkeasti, mutta vain faktoihin perustuen Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeästä väestönvaihdoksesta, joka etenee nopeasti ja yhä hallitsemattomasti niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Suomalaiset veronmaksajat ovat pian vähemmistönä pääkaupunkiseudulla ja joutuvat kuitenkin elättämään oman kasvavan vanhusväestönsä ohella haittamaahanmuuttajia, joita on kotikaupungissani Espoossa jo nyt 40 % toimeentulotuen saajista. Tutkimusten mukaan saksalaiset ovat kymmenestä suurimmasta maahanmuuttajaryhmästä ainut talouden nettovaikutuksiltaan positiivinen ryhmä.

Suomen maahanmuuttopolitiikkaan voi kuitenkin vaikuttaa hyvin heikosti kunnallispolitiikassa, eikä aihe yleensä liity mitenkään valtuustossa käsiteltäviin asioihin. Tämän vuoksi, sekä myös omasta innostuksestani olen puhunut ja tehnyt aloitteita laaja-alaisesti myös monista muista aiheista.

Koska olen kiiruhtanut perussuomalaisten tueksi politiikkaan vasta hiljattain, monet aloitteeni ovat vasta käsittelyssä. Tällainen on esimerkiksi aloitteeni etnisten tyttöjen sukuelinten silpomisen torjumiseksi, josta on myös uutisoitu. Samoin käsittelyssä on yhä kaupunginosapuistojen perustaminen kauniine istutuksineen kaupunkilaisille kokoontumispaikoiksi Espoon aluekeskuksiin. Tähän, kuten ei moneen muuhunkaan asiaan löydy velkaantuneella Espoolla todennäköisesti kuitenkaan varoja. Tähänkin vaikuttaa osaltaan nopeasti kasvava, vähän tai ei ollenkaan verotuloja maksavien uussuomalaisten määrä.

Yläkoulujen kahdeksan aamuista luopuminen sai hyvin yhtenäistä ja vahvaa kannatusta virkamiesten ja asiantuntijoiden keskuudessa. Valtuustossa kannatus ei ollut yhtenäistä, mutta aloite meni läpi. Espoon yläkoulujen harrastuskokeilu, jossa koulujen on päätyttävä keskiviikkoisin viimeistään puoli kolmelta kuitenkin vähintään viivästyttää aloitteen toimeenpanoa.

Espoossa kunnallisten päiväkotien pihoilla tulee jatkossa olla tekemäni valtuustoaloitteen ansiosta siirrettävää metsämaata ja nurmea lasten terveyden ja viihtyisän ympäristön edistämiseksi.

Vaikuttaa siltä, että aloitteeni tennis- ja sulkapallon harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi vähintään nykyisen tasoisina edisti selkeästi valtuuston tahtotilaa säilyttää myös Tapiolan tennispuisto pidemmälle tulevaisuuteen.

Valtuustoaloitteilla ja -toivomuksilla ei voi olla budjettivaikutuksia tai jos onkin, ne on käsiteltävä vielä erikseen budjettineuvotteluissa. Tämän vuoksi aloitteiden tekeminen on varsin rajoitettua. Valtuustoaloitteita tehokkaammin asioita voi edistää toisinaan olemalla yhteydessä virkamiehiin. Ehdotinkin suoraan Espoon ruokapalvelujohtajalle kasvisruoan tarjoamista kaikille vapaasti otettavaksi myös alakouluissa sekaruoan rinnalla. Kesti vain noin puolitoista kuukautta, kunnes ehdotukseni toteutettiin.

Koulukuljetuksissa olen saanut aikaiseksi paluun entisiin parempiin sopimusehtoihin, joiden mukaan kuljettajissa ei saa olla määriteltyä enempää vaihtuvuutta. Tämä on tärkeää sekä lasten turvallisuuden-, että turvallisuudentunteen kannalta ja merkitys korostuu erityislasten kohdalla.

Koulukiusaamisessa olen vaatinut erillisen ohjeistuksen laatimista menettelytavoille pahoinpitelytapauksissa. Pahoinpitelyt vaativat erityisen nopeita ja tehokkaita toimia uhrien suojaamiseksi. Lisäksi olen vaatinut, että jatkossa pahoinpitelyt kouluissa on tilastoitava erillään kiusaamistapauksista. Virkamiesten mukaan näitä ehdotuksiani käsitellään. Toivotaan, että tulosta syntyy.

Viimeksi olen ollut aktiivinen valtuustossa aktiivimallin suhteen. Työttömiltä leikataan perusturvaa, vaikka he olisivat halukkaita täyttämään aktiivimallin edellyttämän työllisyysvelvoitteen. Kaikille halukkaille ei riitä työtä, koska työpaikkoja on vähemmän kuin -tekijöitä ja lisäksi on kohtaanto-ongelma. Esitin valtuustotoivomuksen, jossa esitin, että kaupunki järjestää työllisyysvelvoitteen täyttämiseksi halukkaille vaikka vanhusten ja syrjäytyneiden nuorten auttamistyötä. Valtuuston oikeistosiipi oli kuitenkin ehdotusta vastaan ja aivan liian moni äänesti tyhjää.

Tässä eivät olleet kaikki valtuustolle esittämäni ehdotukset, eivätkä kaikki näy valtuutettujen aloitepankissa. Olen ehdottanut esimerkiksi muutoksia hyvinvointisuunnitelmiin ja kaupungin strategiaan. Erästä kaupunkilaisten hyvinvointisuunnitelmaa käsiteltäessä vain hyvin pieni osa valtuutetuista kannatti ehdotustani ottaa tavoitteeksi kaikkien suomalaisten kodittomuuden poistaminen Espoossa. Tätä oli vaikea käsittää. Osalla valtuutetuista äänestyskäyttäytymiseen vaikutti ehkä se, että puhuttiin vain suomalaisista, eikä myös ulkomaalaisista ja ehkä vielä laittomistakin maahan jääneistä.

Yleisesti ottaen olen kokenut, että aloitteisiini ja ehdotuksiini on suhtauduttu valtuustossa myönteisesti. Myös maahanmuuton ja Espoon kiivaaseen väestönkasvuun liittyviä ongelmia käsitelleitä puheitani on kuunneltu asiallisesti, enkä ole kohdannut voimakkaita vastareaktioita. Koen, että kykenen vaikuttamaan.