Osallistuin valtakunnallisen nuorisojärjestö Allianssin aluevaaliwebinaariin. Yllä tärkein ja pysähdyttävin slaidi, joka kertoo parhaiten koko kuvasta. Webinaarissa nostettiin koulujen psykologipalvelut tärkeimmäksi asiaksi nuorten mielenterveyden edistämisessä. Kouluissa kaikki nuoret tietenkin tavoitetaan parhaiten ja heidän ongelmiinsa on mahdollista puuttua varhaisessa vaiheessa.
Keskeisin korjaustarve on nuorten mielenterveyspalveluiden sirpaleisuudessa ja sattumanvaraisuudessa. Yhtenäistä palvelupolkua ei ole kumma kyllä olemassa toistaiseksi, joten nuoren mielenterveyden hoito saattaa tyssätä ensimmäiseen tahoon, joka häntä kuuntelee tai sitten hänet ohjataan vain johonkin paikkaan, jonka kontakti sattuu tietämään.
Sekin tuotiin esille, kuinka nuorten tyytyväisyys elämäänsä on tällä hetkellä mittaushistorian alhaisin – tosin mittaushistorian alkukohtaa ei esitetty.
Itselleni ovat vielä hämärän peitossa, että millaiset mielenterveyspalvelut nuoret kokevat tehokkaimmiksi ja pääasialliset syyt mielenterveysongelmiin. Ehkä syyt ovat pääasiassa yksinäisyys ja kiusaaminen, koska nämä ovat niin yleisiä. Toisaalta pahoinvointia on lisännyt nuorten elämän digitalisoituminen vähintään siksi, että se on vähentänyt nuorten liikkumista
(Julkaistu sosiaalisessa mediassa 14.12.2021)