(Julkaistu 10.6.22 Fb:ssä)

Kuluneella viikolla saimme Espoossa Taloudellisesti kestävä Espoo -talouden tasapainotusohjelman lisäsäästöistä sovittua. Vihr., vas., kesk. ja kd. tosin jäivät sovun ulkopuolelle. Olin meiltä PS:n neuvottelijana. Meillä oli kynnyskysymyksenä maksullisen pysäköinnin laajentamisesta luopuminen Espoossa ja siitä luovuttiin! Täällä Espoossa ei ole ruuhkaisuuden tms. perusteella tarvetta laajentaa maksullista pysäköintiä ja tuon nyt kuopatun hankkeen tavoitteissa kerrottiinkin, että päätarkoitus oli pyrkiä vähentämään autoilua.

Olemme vastustaneet myös kotihoidon kuntalisän poistoa, koska lasten hoitaminen kotona, jos kotiin jäävä vanhempi on pienituloinen, on kaupungille taloudellisesti edullisempaa kuin päivähoitopaikan tarjoaminen. Kuntalisän leikkaamisen ääneen lausuttu tavoite on ollut maahanmuuttajaäitien saaminen töihin ja heidän lastensa ajaminen päiväkoteihin opettelemaan suomea. PS:n mielestä suomalaisilta ei tule kuitenkaan leikata maahanmuuttajien vuoksi. Suostuimme tässä kuitenkin kompromissiin, koska kuntalisän leikkauksella oli niin laaja tuki takana ja koska se saattaa lisätä Espoon sosiaaliturvaperäistä vetovoimaa, kun ympäryskunnat ovat siitä jo luopuneet.

Valtuustoryhmämme ei kannata yleensä ottaen lapsilta leikkaamista ja esim. koulutusleikkauksia. Emme kuitenkaan kannata myöskään liiallista velkaantumista, emmekä veronkorotuksia, joten lähdimme siitä, että leikkauskohteita on löydyttävä. Sote-uudistuksen myötä opetustoimi on nykyään suurin Espoon kustantama julkinen palvelusektori. Sielläkin on siten mietittävä toimintojen järjestämistä kustannustehokkaammin. Opetuksesta ei haluta leikata, joten uusista kouluista rakennetaan aiempaa suurempia, jolloin kustannuksissa säästetään monilla tavoin. Uudet koulurakennukset täällä Espoossa ovat olleet tähän saakka myös arkkitehtonisesti varsin hienoja. Vanhoja kouluja lakkautetaan, jos väestökehitys alueilla ei tue koulujen säilyttämistä. Jos oppilaita riittää ja koulurakennus on hyväkuntoinen, ei olisi myöskään ekologista purkaa sitä.

Saimme Take-ohjelmaan myöskin kirjauksen, jonka mukaan Espoon muuttovirtoja ja niiden vaikutuksia verotuloihin tutkitaan ja mietitään tältä pohjalta toimia Espoon taloudellisesti kestävän kehityksen turvaamiseksi.