Valtuustoaloitteeni suojateiden turvallisuuden parantamiseksi kääntyvän liikenteen risteyksissä on menossa KH:n käsiteltäväksi. Se uupui pari nimeä, jotta olisi tullut käsiteltäväksi myös valtuustoon. Vastaus on kuitenkin mielenkiintoinen. Liikenneturvallisuus on kehittynyt Espoossa hyvään suuntaan väestönkasvusta huolimatta. En kyllä ymmärtänyt, miksi vastauksessa puhutaan jalankulkijoiden ja saman suunnan ajoneuvojen samanaikaisesta vihreästä valosta, kun aloitteessa on kyse jalankulkijoiden ja risteävän ajoneuvoliikenteen samanaikaisesta vihreästä valosta. Oheisessa linkissä vastaus aloitteeseeni ja sen jälkeen siteerauksia sen kiinnostavimmista kohdista:
”Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt yli 70 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2020. Samaan aikaan kaupungin asukas- ja automäärät ovat kasvaneet runsaasti. Espoossa tapahtuu liikenneonnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna hyvin vähän – noin 67 prosenttia vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.”
”Liikennevalosuunnittelun vakioitu tapa on, että suojatien vihreä valo syttyy yhden sekunnin ennen saman suuntaisen moottoriajoneuvoliikenteen vihreän alkamista. Jos kohteessa on paljon jalankulkijoita, ja etenkin lapsia, silloin liikennevalot ohjelmoidaan usein siten, että jalankulkijat saavat vihreän valon jo kolme sekuntia ennen ajoneuvoja. Tässä tilanteessa jalankulkijat ehtivät kävelemään paljon pidemmälle suojatiellä, ennen kuin autoilijat pääsevät liikkeelle. Tällöin autoilijoilla on hyvin aikaa huomata tietä ylittävät jalankulkijat.
Jalankulkijoiden ja saman suunnan ajoneuvojen samanaikainen vihreä valo on vakiintunut tapa liikenteenohjauksessa liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Näiden vihreiden vaiheiden jakaminen eri vaiheisiin lisäisi liikenteen kiertoaikaa ja sen seurauksena riskinottoa ja punaisia päin ajamista. Eritystapauksissa moottoriajoneuvoliikenne voidaan ohjata erillisellä nuolivalolla, jolloin jalankulkijoille näytetään punaista. On kuitenkin kaikkien etu, että eri risteysten liikennevalojen toimintalogiikka on mahdollisimman samanlainen toisiinsa nähden. Tällöin valojen toiminta on ennakoitavaa, joka minimoi riskiä vaaratilanteille. Riskejä pyritään minimoimaan myös katuympäristön suunnittelulla ja liikenneohjauslaitteiden sijoittelulla.”
(Julkaistu Facebookissa 13.11.2021)